image card
Sociale verzekeringen
25 nov 2021

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringe...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
25 nov 2021

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen n...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
25 nov 2021

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor procesko...

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor besliss...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 nov 2021

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor...

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 nov 2021

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenemen...

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvul...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 nov 2021

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 nov 2021

Start vaststelling TVL Q2 2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal ...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
18 nov 2021

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangeno...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 doo...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
18 nov 2021

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bek...

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Aandachtspunten jaarafsluiting

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoor...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Bijtelling privégebruik fiets

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, da...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten van thuisw...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Verliesverrekening Vpb

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
11 nov 2021

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de ...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
11 nov 2021

Besluit afscherming adresgegevens handelsregi...

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegeven...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
11 nov 2021

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3:...

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting ging in de jaren ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregel...

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Aftrekbeperking IB ondernemers

Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomenssch...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Fiscale eenheid Vpb

De Vpb kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefsch...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2021 moet u btw afdragen over priv&eacu...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijf...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Los (extra) af op uw hypotheek

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn o...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Aftrekposten hoogste tariefschijf

Aftrek van betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefsch...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middeling...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost ve...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor bela...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minst...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2021 willen corrigeren of die een balanspost b...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
04 nov 2021

Verrekening te weinig gewerkte uren niet toeg...

Een werkgever hield de gewerkte uren van zijn werknemers bij met een registratiesyste...

Lees meer arrow
image card
Agro
04 nov 2021

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuin...

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het d...

Lees meer arrow
image card
Corona update
04 nov 2021

Vaststellingsloket NOW-2 langer open

De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele wijzi...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
04 nov 2021

Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer het recht heeft om een schrift...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
04 nov 2021

Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat krachtens erfrecht wordt verk...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
28 okt 2021

Minimumlonen per 1 januari 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon per...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
28 okt 2021

Vragen Belastingverdrag Duitsland

De staatssecretaris van FinanciËn heeft gereageerd op een brief over de belastinghef...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
28 okt 2021

Verlaging tarieven energiebelasting 2022

De rekening van de energiebedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de heffing...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
21 okt 2021

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen...

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsma...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 okt 2021

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Bel...

Lees meer arrow
image card
Dividendbelasting
21 okt 2021

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele ...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasti...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 okt 2021

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelt...

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of ee...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
14 okt 2021

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na spli...

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voo...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
14 okt 2021

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zel...

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËi...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 okt 2021

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire beha...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
14 okt 2021

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister p...

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 t...

Lees meer arrow
image card
Corona update
07 okt 2021

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen cor...

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aang...

Lees meer arrow
image card
Corona update
07 okt 2021

Vaststellingsaanvraag NOW-1

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
07 okt 2021

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het ...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
07 okt 2021

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto̵...

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van...

Lees meer arrow
image card
Corona update
07 okt 2021

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

De afspraken met België over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
07 okt 2021

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermoge...

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
30 sep 2021

Contouren maatregel evenementen vierde kwarta...

In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
30 sep 2021

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Aan de generieke steunregelingen in verband met de coronamaatregelen (NOW, TVL, Tozo,...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
30 sep 2021

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenli...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thu...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatiev...

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebrui...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Bijtelling emissievrije auto

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De ver...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschap...

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën be...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelast...

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met u...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierech...

Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op he...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (W...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmidd...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen waarbij ondernemers de b...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugko...

Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling van overdrachtsbelasting...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Aanpassingen bpm

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionel...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 sep 2021

Verlaging tarief verhuurderheffing

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in d...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 sep 2021

Financiën niet van plan box-3-heffing direct...

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de mass...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
16 sep 2021

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
16 sep 2021

Levering slooppand of bouwterrein?

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in b...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
16 sep 2021

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 sep 2021

Einde terbeschikkingstellingsregeling door ve...

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eige...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 sep 2021

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buiten...

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
09 sep 2021

Termijn aanvraag OVK verlengd

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
02 sep 2021

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is...

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
02 sep 2021

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolg...

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging va...

Lees meer arrow
image card
Corona update
02 sep 2021

Einde generieke steun coronacrisis

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijdin...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
02 sep 2021

Schenking schilderij in termijnen

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek....

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
02 sep 2021

Terugvragen buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw ter...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 aug 2021

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeid...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 aug 2021

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te ne...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
26 aug 2021

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder t...

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
26 aug 2021

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden p...

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vro...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
19 aug 2021

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in str...

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van d...

Lees meer arrow
image card
Corona update
19 aug 2021

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
19 aug 2021

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren ...

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingedie...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
12 aug 2021

Subsidie verduurzaming mkb

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt e...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
12 aug 2021

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting n...

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Be...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
12 aug 2021

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere onder...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
05 aug 2021

Verlenging maximumvergoeding consumptief kred...

In verband met de coronacrisis is de maximale kredietvergoeding voor consumptief kred...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
05 aug 2021

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw v...

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 aug 2021

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zo...

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voo...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
05 aug 2021

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongesch...

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in be...

Lees meer arrow
image card
Corona update
29 jul 2021

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regel...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 jul 2021

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding vo...

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 jul 2021

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd ...

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in begin...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
29 jul 2021

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderz...

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
22 jul 2021

Wijziging besluit Wet financiering sociale ve...

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgev...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
22 jul 2021

Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan ee...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
22 jul 2021

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendemen...

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 jul 2021

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen,...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
15 jul 2021

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbela...

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdr...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
15 jul 2021

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevro...

Lees meer arrow
image card
Corona update
15 jul 2021

Steunmaatregel varend erfgoed

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is ee...

Lees meer arrow
image card
Invordering
08 jul 2021

Wijziging Leidraad Invordering

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
08 jul 2021

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan o...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
08 jul 2021

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals de...

Lees meer arrow
image card
Corona update
08 jul 2021

Publicatie Garantieregeling Evenementen

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissi...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL ...

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 mo...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de T...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
01 jul 2021

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worde...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noo...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 jul 2021

Invoering registratiedrempel voor kleine onde...

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kun...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacris...

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
24 jun 2021

Overschrijding redelijke termijn bij instemmi...

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
24 jun 2021

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van d...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
24 jun 2021

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettel...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
24 jun 2021

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland o...

Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beë...

Lees meer arrow
image card
Corona update
24 jun 2021

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden ...

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
17 jun 2021

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voo...

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 jun 2021

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief len...

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 jun 2021

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven ...

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsu...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
17 jun 2021

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbe...

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
10 jun 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking v...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
10 jun 2021

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptiere...

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de f...

Lees meer arrow
image card
Corona update
10 jun 2021

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TV...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
10 jun 2021

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samen...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
03 jun 2021

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal...

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire ve...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
03 jun 2021

BIK vervalt met terugwerkende kracht

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 ja...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 jun 2021

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreve...

Lees meer arrow
image card
Corona update
31 mei 2021

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwarta...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
27 mei 2021

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepublic...

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopva...

Lees meer arrow
image card
Corona update
27 mei 2021

Verlaging maximale rente consumptief krediet ...

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
27 mei 2021

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekor...

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomst...

Lees meer arrow
image card
Corona update
20 mei 2021

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2...

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzet...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
20 mei 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
20 mei 2021

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
20 mei 2021

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonder...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
12 mei 2021

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenres...

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoeri...

Lees meer arrow
image card
Corona update
12 mei 2021

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopen...

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
12 mei 2021

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op ...

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
06 mei 2021

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
06 mei 2021

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddel...

Lees meer arrow
image card
Corona update
06 mei 2021

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven vol...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
06 mei 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaa...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
06 mei 2021

Aftrek elders belast tweede woning in buitenl...

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
29 apr 2021

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangen...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wets...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
29 apr 2021

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkoste...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
22 apr 2021

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfen...

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloe...

Lees meer arrow