image card
Omzetbelasting
11 jul 2024

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers mo...

Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane grond en woningen ...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
11 jul 2024

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in...

Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente Amsterdam een beschikki...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
11 jul 2024

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling gro...

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aa...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
11 jul 2024

Rioolheffing voor een jaarplaats op een campi...

De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeent...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
11 jul 2024

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting ...

Lees meer arrow
image card
Klant aan het woord
08 jul 2024

Klant aan het woord: Marty Fidder

“Mijn bedrijf Catering Culinair in Nunspeet bestaat inmiddels ruim 25 jaar. Ik ben ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
04 jul 2024

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari...

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belast...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
04 jul 2024

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met inga...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
04 jul 2024

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sonderve...

Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd i...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
04 jul 2024

Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering f...

Een persoon probeerde een vergoeding voor immateriële schade te verkrijgen door te s...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
04 jul 2024

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw...

Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan, die binnen de EU de wet...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
27 jun 2024

Terugbetaling ten onrechte ontvangen vergoedi...

De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld over de vraag of de terugbetaling va...

Lees meer arrow
image card
Agro
27 jun 2024

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en gra...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
27 jun 2024

Waardestijging woning belast in box 3?

Een inwoner van Duitsland bezit een woning in Nederland. Naar aanleiding van het tumu...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
27 jun 2024

Verlaagd btw-tarief voor verhuur zeiljachten

Een ondernemer biedt een 'all-in' jaarabonnement voor zeiljachten aan en meent dat he...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
26 jun 2024

Vacature Assistent Accountant MKB (28-40 uur)

Al 25 jaar zijn wij toonaangevend en ambitieus in het leveren van accountancy- en bel...

Lees meer arrow
image card
Klant aan het woord
21 jun 2024

Klant aan het woord: Jan en Henriëtte Lagema...

“Ons Eper aannemersbedrijf Bouwbedrijf Jan Lagemaat BV bestaat dit jaar 25 jaar. Ne...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
20 jun 2024

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheids...

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
20 jun 2024

Inspecteur vernietigt compromis over uitdelin...

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zake...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
20 jun 2024

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugk...

Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een bel...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
20 jun 2024

Fiscale implicaties van afgewaardeerde lening...

Een bv verstrekte in 2017 een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij, die ...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
20 jun 2024

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimt...

Een echtpaar kocht een villa, die voorheen als woonhuis en praktijkruimte van een hui...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting Prive
13 jun 2024

Uitspraak Hoge Raad Box 3

Afgelopen donderdag heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het box 3-stelsel. C...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
13 jun 2024

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij re...

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
13 jun 2024

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aanspr...

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisc...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
13 jun 2024

Geen fictieve verkrijging op grond van verrek...

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze v...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
13 jun 2024

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningsch...

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
13 jun 2024

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijz...

Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rech...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
13 jun 2024

Recht op aftrek btw op draagconstructie wonin...

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bes...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
06 jun 2024

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend st...

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen voor door of vanw...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
06 jun 2024

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggi...

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
06 jun 2024

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
06 jun 2024

Levering verhuurd pand

De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met o...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
06 jun 2024

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminer...

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
30 mei 2024

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verlee...

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stell...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
30 mei 2024

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed...

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie t...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
30 mei 2024

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gem...

Een gemeente heeft een brede school laten bouwen. Het gebouw is bestemd voor twee bas...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
30 mei 2024

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. ...

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de wo...

Lees meer arrow
image card
Klant aan het woord
24 mei 2024

Klant aan het woord: Gert van der Beek

“Ik maak vanaf 1999 gebruik van de diensten van Van Erkelens Accountants | Belastin...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
23 mei 2024

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reisko...

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskosten...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
23 mei 2024

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrij...

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor he...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
23 mei 2024

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dien...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
23 mei 2024

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgings...

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfs...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
16 mei 2024

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst v...

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
16 mei 2024

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingp...

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op...

Lees meer arrow
image card
Agro
13 mei 2024

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

De Gecombineerde opgave zal uiterlijk 15 mei ingediend moeten worden. De in het verle...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
08 mei 2024

Niet-verhuurde woning in box 3

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voo...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
08 mei 2024

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden ...

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaar...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
08 mei 2024

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 20...

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoesl...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
02 mei 2024

Geen ingekomen werknemer

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een speci...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
02 mei 2024

Vaststelling rendementspercentage box 3 bankt...

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor h...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
30 apr 2024

Proceskostenvergoeding

Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
30 apr 2024

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

Een tuinbouwer zag zich door een wijziging van het bestemmingsplan gedwongen om zijn ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
30 apr 2024

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen...

Een ondernemer heeft een pand gekocht nadat dit was verbouwd tot hotel. De vraag is o...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
25 apr 2024

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
25 apr 2024

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, ...

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke min...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
25 apr 2024

Kabinet wil verbod op contante betalingen bov...

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen bo...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
18 apr 2024

Verdeling van aftrekposten door fiscale partn...

Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gef...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
18 apr 2024

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waar...

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
18 apr 2024

Fiscale risico’s bij schuiven met pande...

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden a...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
18 apr 2024

Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Ve...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
18 apr 2024

Aanpassing besluit internationale waardeoverd...

Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretar...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
18 apr 2024

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen ...

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezw...

Lees meer arrow
image card
Agro
11 apr 2024

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de ...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
11 apr 2024

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijs...

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in h...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
11 apr 2024

Omvang administratie- en bewaarplicht onderne...

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
11 apr 2024

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende st...

De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belangh...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
11 apr 2024

Fiscale migratie: waar is thuis?

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De i...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
11 apr 2024

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding...

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 apr 2024

Omvang terbeschikkingstelling

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennoots...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 apr 2024

Verblijfkosten internationaal transport

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bed...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 apr 2024

Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij....

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
04 apr 2024

Belastingdienst houdt administrateur ten onre...

De administratie van een failliete bv bevat een creditfactuur van bijna € 500.00...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
04 apr 2024

Fiscaal kat-en-muisspel

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoe...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
28 mrt 2024

Evaluatie landbouwvrijstelling

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rappo...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
28 mrt 2024

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?

Een gebeurtenis in Almere werpt licht op een interessante fiscale kwestie omtrent par...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
28 mrt 2024

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na spli...

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstellin...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
28 mrt 2024

Wijziging civiel bewijsrecht

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een c...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
21 mrt 2024

Hoe een foutje in een managementovereenkomst ...

De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd vanwege ver...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 mrt 2024

Navordering omdat meer dan 100% van de negati...

De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weini...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 mrt 2024

Renteroulette: gekibbel om een lening van de ...

Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor de aanschaf van een eigen ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
21 mrt 2024

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werv...

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en select...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
14 mrt 2024

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
14 mrt 2024

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over...

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van een zaak heeft de...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 mrt 2024

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzich...

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 van...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
14 mrt 2024

Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit...

De eigenaar van meerdere niet-woningen in Vlaardingen schrikt wanneer hij zijn jaarli...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 mrt 2024

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij to...

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegeve...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
07 mrt 2024

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een aanslag vas...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
07 mrt 2024

Openstelling SDE++ 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 mrt 2024

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding...

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4 maart 2024 gepubliceerd voo...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 mrt 2024

Geen grondslag voor demotie werknemer

Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de vraag of de werkgever terech...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
07 mrt 2024

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

Een vrouw liet in 2019 op haar nieuwbouwwoning zonnepanelen aanleggen en vroeg de btw...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
29 feb 2024

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van...

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
29 feb 2024

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en dremp...

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die d...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
29 feb 2024

Financieel belang geen aanleiding verlaging v...

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de bela...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
29 feb 2024

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laa...

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag i...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 feb 2024

Tegen afspraak in privé rijden met auto van ...

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werkne...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
29 feb 2024

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwe...

Lees meer arrow
image card
Klant aan het woord
24 feb 2024

Klant aan het woord: Henk Ouwens

“Ik denk dat ik één van de eerste klanten ben bij Van Erkelens Accountants |...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
22 feb 2024

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomste...

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeids...

Lees meer arrow
image card
Douane en Accijnzen
22 feb 2024

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getrede...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
22 feb 2024

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijf...

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbr...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
22 feb 2024

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opkni...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
22 feb 2024

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelin...

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissi...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
22 feb 2024

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een ju...

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige ...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
22 feb 2024

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC...

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens ...

Lees meer arrow
image card
Invordering
22 feb 2024

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraud...

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakeli...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
15 feb 2024

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-reg...

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit ee...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 feb 2024

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ...

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 feb 2024

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in d...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 feb 2024

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingt...

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
08 feb 2024

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur ...

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegeve...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
08 feb 2024

Geen nieuw feit vereist voor tweede navorderi...

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat a...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
08 feb 2024

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleni...

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of a...

Lees meer arrow
image card
Europese regelgeving
08 feb 2024

Vervallen voorwaarden internationale waardeov...

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de inter...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
02 feb 2024

Cyberaanval bij IT-leverancier

Vrijdag 26 januari 2024 hebben wij bericht ontvangen van onze IT-leverancier dat er b...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
01 feb 2024

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schul...

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën: banktegoeden, o...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
01 feb 2024

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzeker...

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzeke...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 feb 2024

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepane...

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de o...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 feb 2024

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vak...

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzo...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
01 feb 2024

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting lev...

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel overdrach...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
25 jan 2024

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Een partij in een bestuursrechtelijke procedure kan een verzoek om wraking van een of...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 jan 2024

Naheffing omzetbelasting over niet-gefacturee...

Omzetbelasting wordt niet alleen verschuldigd op het moment waarop een factuur wordt ...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
25 jan 2024

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-inst...

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
18 jan 2024

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffi...

In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 in ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
18 jan 2024

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast aan de stijging van de cao-lonen. Boven...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
18 jan 2024

Geen recht op aftrek elders belast

De bewijslast om aannemelijk te maken dat hij recht heeft op voorkoming van dubbele b...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
18 jan 2024

Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbon...

Een werkgever heeft bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsove...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
11 jan 2024

Legaat is geen schenking

Een legaat in een testament is geen schenking, maar een verkrijging krachtens erfrech...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
11 jan 2024

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt ni...

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is mede van toepassing op kos...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
11 jan 2024

Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsid...

De minister van EZK heeft de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling ...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
04 jan 2024

Energielijst 2024 vastgesteld

De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedri...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 jan 2024

Tarieven en heffingskortingen 2024

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2024 ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 jan 2024

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Het Belastingplan 2024 heeft een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting aangebra...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 jan 2024

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen venn...

Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het bovenmatige deel...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
04 jan 2024

Wettelijke rente per 1 januari 2024

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7%. De vorige wijzigin...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
04 jan 2024

Wijzigingen loonbelasting 2024

Gebruikelijk loon Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en diens...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 dec 2023

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgen...

De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een onzakelij...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 dec 2023

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het merendeel van de wetsvoorstellen, die samen h...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
21 dec 2023

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zake...

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de heffing van btw bij de l...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
21 dec 2023

Prejudiciële vragen over karakter naheffings...

De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Dat betekent dat bij de heffing geen...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 dec 2023

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendeme...

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele bedragen en percentages voor 2024 bek...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
14 dec 2023

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZ...

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eer...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
14 dec 2023

Beschikking fiscale eenheid

De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is ge...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
14 dec 2023

Overeenkomst met België over vaste inrichtin...

Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten over de uitleg van het begrip v...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 dec 2023

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvri...

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-as...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
07 dec 2023

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar...

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurza...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 dec 2023

24-weken-eis asielzoekers onderuitgehaald

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 dec 2023

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werkn...

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
30 nov 2023

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopva...

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de ...

Lees meer arrow