image card
Belastingplan
28 sep 2023

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belasti...

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 sep 2023

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een proced...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Aanpassingen box 3

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen va...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en vo...

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of ve...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en...

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Fiscale beleggingsinstelling

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennoo...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Belastingplan 2024

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die a...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verruiming herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bed...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling ...

Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.03...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verlaging energie-investeringsaftrek

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Aanpassingen kindgebonden budget

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het ma...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Afschrijvingsbeperking gebouwen

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boek...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Tarieven en heffingskortingen

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal ...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: h...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. O...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
14 sep 2023

Wie is afnemer van prestatie?

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door h...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
14 sep 2023

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet...

In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een belanghebbende aanspraa...

Lees meer arrow
image card
Agro
14 sep 2023

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebied...

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te tele...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 sep 2023

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box...

De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de Wet werkelijk rendement b...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
07 sep 2023

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaft...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
07 sep 2023

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over...

Lees meer arrow
image card
Douane en Accijnzen
31 aug 2023

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de hoogte van de...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
31 aug 2023

Besluit belastingplicht van stichtingen en ve...

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de belastingplic...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
31 aug 2023

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor co...

Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pens...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
31 aug 2023

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbe...

Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw ter...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
31 aug 2023

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vas...

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
24 aug 2023

Volgorde van verrekening belasting- en heffin...

Uit de Wet IB 2001 volgt dat de verschuldigde inkomstenbelasting over een kalenderjaa...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
24 aug 2023

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor om...

De Hoge Raad heeft in 2017 vier arresten gewezen in massaalbezwaarprocedures over de ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
24 aug 2023

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruik...

Volgens de regels van vermogensetikettering bepaalt een ondernemer zelf binnen redeli...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
24 aug 2023

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegev...

Op grond van de Wet WOZ dient de gemeentelijke heffingsambtenaar op verzoek een afsch...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 aug 2023

Winst bij verkoop perceel grond niet belast a...

Het inkomen uit werk en woning wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Onder...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 aug 2023

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit w...

De belastingrechter dient in een procedure over een belastingaanslag op basis van de ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
17 aug 2023

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerech...

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze wet ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
10 aug 2023

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij n...

Een werkgever en een werknemer zijn een studiekostenregeling overeengekomen. Volgens ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
10 aug 2023

Bouwterrein of niet?

Voor bouwterreinen geldt een uitzondering op de vrijstelling van omzetbelasting voor ...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
10 aug 2023

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbesta...

Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijze...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
03 aug 2023

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als he...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
03 aug 2023

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewer...

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie in omvang toegenomen. Tij...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
03 aug 2023

Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

De ministers van SZW en van OCW hebben begin juli in een brief aan de Tweede Kamer me...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
27 jul 2023

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kru...

Tot en met 2022 gold een hoge eenmalige vrijstelling van schenkbelasting voor schenki...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
27 jul 2023

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd par...

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk heeft tot gevolg dat d...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
27 jul 2023

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid om een deel van het pensi...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
27 jul 2023

Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om bij een andere ...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
27 jul 2023

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

Na de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) heeft het kabinet v...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
20 jul 2023

Vereenvoudiging verlofstelsel

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over vereenvoudiging...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
20 jul 2023

Geen cassatie hofuitspraak verdeling gemeensc...

De inkomsten uit eigen woning vormen een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel van fi...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
20 jul 2023

Wijziging besluit geruisloze terugkeer

De Wet Vpb 1969 omvat een regeling voor de geruisloze terugkeer van een onderneming u...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
20 jul 2023

KOR wijzigt per 1 januari 2025

De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2023 het voorstel Wet implementatie Richtlijn kleineo...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
13 jul 2023

Rapport Aanpak fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het rapport Aanpak Fiscale Regelingen aan de...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
13 jul 2023

Minimumuurloon per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een wettelijk minimumuurloon. De bes...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
13 jul 2023

Nieuw belastingverdrag met België

Nederland en BelgiË hebben een nieuw belastingverdrag ondertekend. Het nieuwe verdra...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
06 jul 2023

Geen partnervrijstelling voor samenwonende zu...

Voor de toepassing van de erfbelasting worden twee ongehuwde personen als partners aa...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
06 jul 2023

Digitaal procederen over lokale belastingen

Met ingang van 26 juni 2023 is het bij alle gerechtshoven mogelijk om digitaal te pro...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
06 jul 2023

Digitale euro

Het wetsvoorstel voor invoering van de digitale euro is door de Europese Commissie op...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
06 jul 2023

Beoordeling van leefvormen in de AOW

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer ge&i...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
06 jul 2023

Vastgoedaandelen en btw

Binnen de huidige wetgeving bestaat de mogelijkheid om nieuwe onroerende zaken via ee...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
06 jul 2023

Geen compensatie voor quasi transitievergoedi...

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 in beg...

Lees meer arrow
image card
Douane en Accijnzen
29 jun 2023

Accijnstarieven benzine, diesel en lpg omhoog

Per 1 juli 2023 gaan de accijnstarieven van benzine, diesel en lpg omhoog. De accijns...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 jun 2023

Verplichte visie re-integratietraject

Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de re-integr...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 jun 2023

Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaa...

De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsovereenkomst van een concerncontroller van...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
29 jun 2023

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die zelfstandig een bedrijf of beroep ...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
22 jun 2023

Bijbaan verhindert toepassing 30%-regeling ni...

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een specifieke deskundigheid kan o...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
22 jun 2023

Compensatie transitievergoeding ten onrechte ...

Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beËindigd, heeft de werknemer in...

Lees meer arrow
image card
Agro
22 jun 2023

Kamervragen invloed Didam-arrest op pachtover...

In het zogenaamde Didamarrest uit 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overheid...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
15 jun 2023

Minister van Financiën komt met wettelijke r...

De minister van FinanciËn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat wettelijk in...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
15 jun 2023

Ontslagname werknemer niet te snel aannemen

Een werkgever mag er niet snel vanuit gaan dat een werknemer ontslag neemt. Uit vaste...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
15 jun 2023

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenom...

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Tijdens de...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
15 jun 2023

Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit terugbetaling looninkomsten gewi...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
15 jun 2023

Kamervragen (vrijwillige) arbeidsongeschikthe...

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over uitsluiting van de vrijwillige ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
08 jun 2023

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het co...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
08 jun 2023

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars partner als zij in de zes m...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
08 jun 2023

Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van SZW om de vergoe...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
08 jun 2023

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingedi...

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Het wets...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
01 jun 2023

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastin...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassati...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
01 jun 2023

Eigen woning gaat niet naar box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen w...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 jun 2023

Intracommunautaire verwerving auto door parti...

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
01 jun 2023

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad ge...

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
25 mei 2023

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-reg...

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling v...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 mei 2023

Sloopauto’s verkocht onder margeregelin...

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbe...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 mei 2023

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtl...

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgeste...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
17 mei 2023

Ontbrekend instructieboekje

Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
17 mei 2023

Tijdstip waardering nalatenschap

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden ...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
17 mei 2023

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getra...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
17 mei 2023

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknem...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
11 mei 2023

Teruggaafregeling bpm

De Nederlandse Belastingdienst verleent een teruggaaf van bpm als de tenaamstelling v...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
11 mei 2023

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerd...

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstellin...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
11 mei 2023

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkhei...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
04 mei 2023

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt....

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 mei 2023

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer ge...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
26 apr 2023

Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Ra...

In het zogenaamde Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van belas...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 apr 2023

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
26 apr 2023

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra s...

De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het bela...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
20 apr 2023

Evaluatie laag tarief btw

In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het verlaagde btw-tarief geËvalueer...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
20 apr 2023

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang ond...

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan de gevolge...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
20 apr 2023

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 in...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
20 apr 2023

Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
13 apr 2023

Vergrijpboete voor niet vermelden inkomen in ...

De Belastingdienst heeft een navorderingsaanslag inkomstenbelasting en premies volksv...

Lees meer arrow
image card
Invordering
13 apr 2023

Kamervragen aanmaning aflossing belastingschu...

Voor het aflossen van tijdens de coronacrisis ontstane belastingschulden is een speci...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
13 apr 2023

Beantwoording Kamervragen arbeidskorting

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de effecten van de arbeidsk...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
13 apr 2023

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies S...

De minister van SZW heeft de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023 te...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
13 apr 2023

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboor...

De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die aanvullend geboorteverlof...

Lees meer arrow
image card
Agro
13 apr 2023

Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachte...

Op de pachter rust de verplichting om het gepachte persoonlijk te gebruiken. Op zich ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
06 apr 2023

Bezorgers in dienstbetrekking

Volgens het Burgerlijk Wetboek is sprake van een arbeidsovereenkomst als de ene parti...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
06 apr 2023

Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaanslu...

De regeling van het prijsplafond voor energiekosten werkt niet goed voor blokaansluit...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
06 apr 2023

Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen voo...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
06 apr 2023

Standpunten kennisgroepen Belastingdienst ope...

De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen, die op hun eigen beleidsterrein rechtsvrag...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
30 mrt 2023

Verlaging voorschotpercentage TEK

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
30 mrt 2023

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consult...

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om ...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
30 mrt 2023

Subsidiemodule Advies en ondersteuning verduu...

De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning v...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
23 mrt 2023

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsher...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
23 mrt 2023

Internetconsultatie wijziging bijzondere regi...

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere reg...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
16 mrt 2023

Subsidieregelingen energie-innovatie en verdu...

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 mrt 2023

Keuze te laat gemaakt

Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 mrt 2023

Overtollige liquiditeiten onderneming

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vor...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
09 mrt 2023

Concurrentiebeding niet overtreden door diens...

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaa...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 mrt 2023

Beantwoording Kamervragen box 3

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van FinanciËn naar aa...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 mrt 2023

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwar...

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig hou...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
02 mrt 2023

Aanvragen TEK kan per 21 maart

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanm...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
02 mrt 2023

Internetconsultatie fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een internetconsultatie geopend over fiscale...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
23 feb 2023

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewe...

Uit het buitenland aangeworven werknemers komen op verzoek en onder voorwaarden in aa...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
23 feb 2023

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit ...

Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een beËindigingso...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
23 feb 2023

Uitnodiging zitting niet correct verzonden

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd. Voor het hof was in ges...

Lees meer arrow
image card
Agro
23 feb 2023

Maatregel stimulering gebruik organische stof...

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organ...

Lees meer arrow
image card
Agro
23 feb 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 20...

In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de v...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
16 feb 2023

Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

De minister van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken v...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 feb 2023

Kamerbrief toekomst box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 feb 2023

Certificeren van beleggingen in vastgoed

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het ontwijken van de nieuwe...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
09 feb 2023

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets v...

Een werkgever kan aan zijn werknemers een fiets ter beschikking stellen. Als de fiets...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
09 feb 2023

Aanpassing STAP-budget

De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget aangepast om misbruik en oneigenlij...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
02 feb 2023

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

De staatssecretaris van FinanciËn is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
02 feb 2023

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekt...

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werk...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
02 feb 2023

Belastingrente Vpb en bronbelasting

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het vaststellen van een bela...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
02 feb 2023

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is ge...

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
02 feb 2023

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk be...

In een procedure voor Hof Den Bosch was de belastingheffing over het inkomen in box 3...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
02 feb 2023

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) is toegankelijk voor ondernemers die in Nederland ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
26 jan 2023

Belastingrente verschuldigd over vermindering...

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Belastingdienst rent...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 jan 2023

Eenzijdig wijzigingsbeding

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbei...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
26 jan 2023

UBO-register wordt minder toegankelijk door u...

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gege...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
26 jan 2023

Kamervragen over registratie van hypotheekgeg...

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypot...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
19 jan 2023

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel...

In een procedure over een naheffingsaanslag bpm heeft Hof Den Bosch vastgesteld dat d...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
19 jan 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 20...

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieu...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
19 jan 2023

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Bela...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
12 jan 2023

Strand is geen sportaccommodatie

Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
12 jan 2023

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de ...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvo...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
05 jan 2023

Tarieven en heffingskortingen 2023

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2023 ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 jan 2023

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is per 1 januari 2023 in werking getred...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 jan 2023

Overbruggingswet box 3

De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking getreden. Deze wet is bedoe...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht,Civiel recht
22 dec 2022

Wettelijke rente omhoog naar 4% in 2023

De wettelijke rente gaat per 1 januari 2023 van 2 naar 4%. De laatste wijziging van d...

Lees meer arrow