image card
Loonbelasting
10 jun 2021

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptiere...

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de f...

Lees meer arrow
image card
Corona update
10 jun 2021

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TV...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
10 jun 2021

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samen...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
10 jun 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking v...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
03 jun 2021

BIK vervalt met terugwerkende kracht

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 ja...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
03 jun 2021

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal...

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire ve...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 jun 2021

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreve...

Lees meer arrow
image card
Corona update
31 mei 2021

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwarta...

Lees meer arrow
image card
Corona update
27 mei 2021

Verlaging maximale rente consumptief krediet ...

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
27 mei 2021

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepublic...

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopva...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
27 mei 2021

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekor...

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomst...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
20 mei 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
20 mei 2021

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonder...

Lees meer arrow
image card
Corona update
20 mei 2021

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2...

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzet...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
20 mei 2021

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
12 mei 2021

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenres...

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoeri...

Lees meer arrow